Stichting In-Tussen

In de zorg kunnen we heel veel, maar sommige situaties zijn zo bijzonder dat de mensen om wie het gaat tussen wal en schip vallen. Tussen wetten, disciplines, domeinen, budgetten en organisaties. Iedereen wil het goed voor de betrokkenen, maar niemand krijgt het voor elkaar. Vaak ontbreekt het aan eigenaarschap of zijn verantwoordelijkheden versnipperd. Deze situaties vormden de aanleiding om een stichting op te richten die tussen alle partijen in staat om samen te kijken hoe we kloven kunnen overbruggen, mensen kunnen verbinden en oplossingen dichterbij kunnen brengen.

Initiatiefnemers Carien van Hooff en Judith Zadoks lopen al jaren rond in de zorg. Ze willen de hiaten en knelpunten die ze zien niet alleen signaleren maar ook oppakken en samen met anderen tot structurele oplossingen brengen. Als dat is bereikt, willen ze ook weer loslaten. Stichting In-Tussen onderneemt geen structurele activiteiten, maar initieert projecten, voert uit en laat weer los.

Stichting In-Tussen heeft als doel om:

  • bij te dragen aan het levensgeluk van (kwetsbare) mensen en hun naasten met een (latente) zorg- of ondersteuningsvraag die niet of onvoldoende wordt beantwoord vanuit bestaande voorzieningen en aan het werkplezier van de professionals die hen ondersteunen;
  • het organiseren en financieren van diensten die niet of onvoldoende beschikbaar zijn, omdat ze méér vragen dan bestaande partijen inhoudelijk en/of organisatorisch en/of financieel kunnen opbrengen.

VACATURE
Wij zijn op zoek naar een nieuwe bestuurder. Als onze doelstellingen en werkwijze je aanspreekt en je herkent je in het profiel van de bestuurder, neem dan contact op met ons. We ontvangen sollicitaties graag voor 7 juni.

In bijgaand document hebben we onze werkwijze toegelicht.

 

Jaarrapportage 2022