Projecten

Gesprek Eigen Regie

Wie wil wonen in een wooninitiatief waar ook zorg wordt geboden, wil zoveel mogelijk leven op zijn eigen manier. Daarom is het belangrijk dat deze mensen (mensen met een beperking, ouderen en anderen met speciale zorg- en woonwensen) vooraf in gesprek gaan met de leiding en met de zorgaanbieder om persoonlijke wensen duidelijk te maken. In dat gesprek de juiste vragen stellen kan door je eigen vragen te selecteren uit de vragenlijst die op de website Gesprekeigenregie.nl is samengesteld. Deze vragenlijst is  gemaakt op basis van wensen en ideeën van mensen om wie het gaat, naasten en aanbieders van zorg en van kleinschalig wonen.
Projectleider: Dewi van der Vaart, dewivandervaart@gmail.com

InEZ - inclusie eigenheid in de zorg

De visie op zorg en ondersteuning in Nederland ontwikkelt zich voortdurend en ‘kwaliteit van zorg’ gaat steeds meer over ‘kwaliteit van leven’, met aandacht voor inclusie en het recht van mensen om zichzelf te zijn. Binnen Europa zijn er verschillende perspectieven op inclusie, met name ervaringen uit de meer relationele culturen in zuidelijk Europa kunnen helpen om te begrijpen welke blinde vlekken wij in Nederland met onze meer functionele benadering hebben.  

In dit project maken we een brug naar ‘beleefde zorg’ als uitgewerkt in het sociocognitieve leermodel dat dr. Francesco De Giorgio ontwikkelde in Italië. We werken met een netwerk van zorgprofessionals die al geschoold zijn in het sociocognitieve leermodel en met het begrip inclusie, voorbij labels en soorten. We ontwikkelen theoretische en praktische handreikingen voor de zorg op basis van (bestaande) theoretische kennis en bottom-up informatie uit de dagelijkse praktijk.
Projectleider: José De Giorgio-Schoorl, project@inezkenniscentrum.nl

Informatietafels

Wij organiseren informatietafels rond de domeinen hersenletsel, autisme, ernstig meervoudige beperkingen (EMB) en licht verstandelijke beperkingen (LVB) met als doel partijen bij elkaar te brengen die betrokken zijn bij de informatievoorziening voor deze specifieke doelgroepen om die informatievoorziening gezamenlijk te verbeteren. 
Meer informatie is te vinden op www.informatietafels.nu.
Projectleider: Astrid Roesink, astrid@op-weg-wijzer.nl