InEZ - inclusie eigenheid in de zorg

De visie op zorg en ondersteuning in Nederland ontwikkelt zich voortdurend en ‘kwaliteit van zorg’ gaat steeds meer over ‘kwaliteit van leven’, met aandacht voor inclusie en het recht van mensen om zichzelf te zijn. Binnen Europa zijn er verschillende perspectieven op inclusie, met name ervaringen uit de meer relationele culturen in zuidelijk Europa kunnen helpen om te begrijpen welke blinde vlekken wij in Nederland met onze meer functionele benadering hebben.  

In dit project maken we een brug naar ‘beleefde zorg’ als uitgewerkt in het sociocognitieve leermodel dat dr. Francesco De Giorgio ontwikkelde in Italië. We werken met een netwerk van zorgprofessionals die al geschoold zijn in het sociocognitieve leermodel en met het begrip inclusie, voorbij labels en soorten. We ontwikkelen theoretische en praktische handreikingen voor de zorg op basis van (bestaande) theoretische kennis en bottom-up informatie uit de dagelijkse praktijk.
Projectleider: José De Giorgio-Schoorl, project@inezkenniscentrum.nl