Gesprek Eigen Regie

Wie wil wonen in een wooninitiatief waar ook zorg wordt geboden, wil zoveel mogelijk leven op zijn eigen manier. Daarom is het belangrijk dat deze mensen (mensen met een beperking, ouderen en anderen met speciale zorg- en woonwensen) vooraf in gesprek gaan met de leiding en met de zorgaanbieder om persoonlijke wensen duidelijk te maken. In dat gesprek de juiste vragen stellen kan door je eigen vragen te selecteren uit de vragenlijst die op de website Gesprekeigenregie.nl is samengesteld. Deze vragenlijst is  gemaakt op basis van wensen en idee├źn van mensen om wie het gaat, naasten en aanbieders van zorg en van kleinschalig wonen.
Projectleider: Dewi van der Vaart, dewivandervaart@gmail.com